• Головна
  • У Кам’янці-Подільському трапилась сутичка на дитячому майданчику
17:17, 22 травня 2023 р.

У Кам’янці-Подільському трапилась сутичка на дитячому майданчику

Фото: мережа Інтернет

Фото: мережа Інтернет

У Кам’янець­-По­діль­ській гро­ма­ді став­ся ін­ци­дент між жін­ка­ми. Як під­су­мок, од­ну з них при­тяг­ну­ли до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті за ст. 173 КУ­пАП. Спра­ву роз­гля­ну­ли в су­ді.

У ма­те­рі­алах спра­ви йдеть­ся:

Жінка, 29 квіт­ня близь­ко 22 год 19 х. у гро­мадсь­ко­му міс­ці - на ди­тя­чо­му май­дан­чи­ку, який роз­та­шо­ва­ний у дво­рі ба­га­ток­вартир­но­го жит­ло­во­го бу­дин­ку, під час кон­флік­ту вис­ловлю­ла­ся не­цен­зурною лай­кою, чим по­ру­ши­ла гро­мадсь­кий по­ря­док та спо­кій гро­ма­дян. В су­до­во­му за­сі­дан­ні вчи­не­не ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня виз­на­ла та по­яс­ни­ла, що дій­сно на ди­тя­чо­му май­дан­чи­ку, який роз­та­шо­ва­ний у дво­рі ба­га­ток­вартир­но­го жит­ло­во­го бу­дин­ку, між нею та ще од­ні­єю дів­чи­ною ви­ник сло­вес­ний кон­флікт, який пе­рей­шов у бій­ку, під час яко­го во­ни вис­ловлю­ва­ли­ся од­на до од­ної не­цен­зурною лай­кою.

У су­до­во­му за­сі­дан­ні до­ве­де­но вин­ність жін­ки у вчи­нен­ні ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 173 КУ­пАП, як дріб­не ху­лі­ганс­тво, тоб­то не­цен­зурна лай­ка в гро­мадсь­ко­му міс­ці.

Від­так, Кам’янець­-По­діль­ський місь­крайон­ний суд виз­нав жін­ку ви­ну­ва­тою у вчи­нен­ні ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 173 КУ­пАП, нак­лавши на неї ад­мі­ніс­тра­тив­не стяг­нення у ви­ді штра­фу в роз­мі­рі се­ми не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, що ста­но­вить 119 грн. Ок­рім то­го, об­ви­ну­ва­че­ній до­ве­деть­ся спла­ти­ти на ко­ристь дер­жа­ви су­до­вий збір в роз­мі­рі 536 грн 80 коп.

Пос­та­но­ва мо­же бу­ти ос­карже­на до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду че­рез Кам’янець­-По­діль­ський місь­крайон­ний суд Хмель­ницької об­ласті про­тя­гом 10 днів з дня ви­не­сен­ня.

Читайте також: "У Перинатальному центрі завершено другий етап реконструкції дитячого приймального відділення".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ін­ци­дент #су­д #дитячий майданчик #жінки #міськрайонний суд
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...