• Головна
  • У російському полоні досі перебуває азовець із Кам'янеччини
15:19, 28 вересня 2022 р.

У російському полоні досі перебуває азовець із Кам'янеччини

Фото: Кам’янець­-По­діль­ська гро­ма­да

Фото: Кам’янець­-По­діль­ська гро­ма­да

Кам’янець­-По­діль­ська гро­ма­да ра­діє звіль­нен­ню з по­ло­ну на­ших вій­сько­вих та бу­де бо­ро­ти­ся за по­вер­нення кож­но­го за­хис­ни­ка й за­хис­ни­ці Ук­ра­їни.

Як заз­на­чає Кам’янець­-По­діль­ська місь­ка ра­да на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці, на­ра­зі у по­ло­ні пе­ре­бу­ває азо­вець, меш­ка­нець Кам’ян­ця Ярос­лав От­рок, який оборо­няв Ма­рі­уполь із пер­шо­го дня пов­но­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня і аж до на­ка­зу про ви­хід з Азов­ста­лі.

Ярос­лав на­ро­див­ся у Кі­ро­вог­радсь­кій об­ласті. До на­шо­го міс­та впер­ше при­їхав у 2019-ому ро­ці, ко­ли ми тіль­ки по­чи­на­ли зус­трі­ча­ти­ся. І май­же од­ра­зу ви­рі­шив, що піс­ля за­кін­чення кон­трак­ту пе­ре­їде на­зав­жди до Кам’ян­ця. У нас бу­ло ду­же ба­га­то пла­нів, як ми об­лашту­ємо свій дім. Але, на жаль, пов­но­мас­штаб­не втор­гнен­ня ро­сії пос­та­ви­ло на па­узу на­ші спіль­ні мрії. Про­те ми, його сім’я і дру­зі, ду­же че­ка­ємо на­шо­го Ге­роя до­до­му, — роз­по­ві­дає дів­чи­на Ярос­ла­ва.

Він був се­ред тих, хто 82 дні ге­ро­їч­но за­хи­щав міс­то Ма­рі­уполь від нас­ту­пу ба­га­то­ти­сяч­ної ар­мії РФ.

Ми ві­ри­мо, що зов­сім ско­ро усі на­ші за­хис­ни­ки по­вер­нуть­ся до сво­їх до­мі­вок. Че­ка­ємо вас, - на­го­ло­шу­ють у Кам’ян­ець-По­діль­ській раді.

Читайте також: "На Хмельниччину могли завезти сосиски і сир з небезпечними бактеріями".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Голос міста
Так, війна не повинна забирати в нас святковий настрій.
16,5%
Ні, зараз не до святкувань.
76,5%
Важко відповісти. Я не визначився.
7,0%
#війна #полон #азовець #військовий #захисник #контракт
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...