• Головна
  • Пасічники Хмельниччини можуть отримати до 60 тисяч дотації за бджолосім’ї
13:52, 13 вересня 2020 р.
Надійне джерело

Пасічники Хмельниччини можуть отримати до 60 тисяч дотації за бджолосім’ї

Фото: "agronews.ua"

Фото: "agronews.ua"

Влас­ни­ки па­сік Хмель­ницької об­ласті, які ма­ють що­най­мен­ше 10 за бджо­ло­сі­мей, мо­жуть от­ри­ма­ти до­та­цію.

Ад­же від­по­від­но до Пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни "По­ря­док ви­ко­рис­тання кош­тів, пе­ред­ба­че­них у дер­жавно­му бюд­же­ті для дер­жавної під­трим­ки роз­витку тва­рин­ниц­тва та пе­ре­роб­лення сіль­сько­гос­по­дарсь­кої про­дук­ції" пе­ред­ба­че­на до­та­ція для влас­ни­ків па­сік. Повідомляє пресслужба "Урядового порталу".

До­та­ція за бджо­ло­сім’ї на­да­єть­ся на без­по­во­рот­ній ос­но­ві фі­зич­ним осо­бам та суб’єк­там гос­по­да­рю­ван­ня, які є влас­ни­ка­ми бджо­ло­сі­мей, за на­яв­ні в по­точ­но­му ро­ці від 10 до 300 бджо­ло­сі­мей у роз­мі­рі 200 гри­вень за бджо­ло­сім’ю. У ра­зі на­яв­ності біль­ше ніж 300 бджо­ло­сі­мей мак­си­маль­ний роз­мір до­та­ції ста­вить 60000 гри­вень од­но­му от­ри­му­ва­чу.

Для от­ри­ман­ня до­та­ції за бджо­ло­сім’ї фі­зич­ні осо­би та суб’єк­ти гос­по­да­рю­ван­ня, які є влас­ни­ка­ми бджо­ло­сі­мей, по­да­ють за міс­цезна­ход­женням па­сі­ки до від­по­від­ної сіль­ської, се­лищ­ної, місь­кої ра­ди або ра­ди об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди до 1 жов­тня по­точ­но­го ро­ку не­об­хідні такі до­ку­мен­ти.

Читайте також: "На Кам'янеччині рятувальники приборкали пожежу житлового будинку".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#па­сіка #до­та­ція #кошти #бджолосім'ї
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...