• Головна
  • Кам’янець-Подільська громада просить поповнити банк крові для поранених
10:23, 13 вересня 2022 р.

Кам’янець-Подільська громада просить поповнити банк крові для поранених

Фото: Інтернет-джерела

Фото: Інтернет-джерела

Кам’янець­-По­діль­ська місь­ка ра­да на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці звер­ну­ла­ся до міс­тян із про­хан­ням оно­ви­ти банк кро­ві.

При­ходь­те у від­ді­лен­ня тран­сфу­зі­оло­гії за ад­ре­сою: м. Кам’янець­-По­діль­ський, вул. Ярос­ла­ва Муд­ро­го, 116 (ко­лиш­ня Ті­мі­ря­зє­ва), з 8:00 до 12:00 в ро­бо­чі дні. З со­бою ма­ти пас­порт. Ці­ло­до­бо­вий те­ле­фон: (03849)7-60-49, - заз­на­че­но на сто­рін­ці ор­га­ну міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.

Щоб зда­ти кров для по­ра­не­них під час вій­сько­во­го кон­флік­ту, звер­та­ти­ся мож­на без по­пе­реднього за­пи­су, але дот­ри­му­ючись пра­вил під­го­тов­ки до ці­єї ме­дич­ної про­це­ду­ри (зок­ре­ма, не вжи­ва­ти ал­ко­голь зо дві до­би, не ку­ри­ти де­кіль­ка го­дин, не ма­ти про­ти­по­ка­зів, вік — від 18 ро­ків). При со­бі ма­ти до­ку­мен­ти.

Для ін­форма­ції: є про­ти­по­ка­зи до до­норс­тва: низь­кий або за­над­то ви­со­кий кров’яний тиск, ва­гіт­ність, пе­рі­од піс­ля по­ло­гів до ро­ку, піс­ля­опе­ра­цій­ний пе­рі­од, хро­ніч­ні зах­во­рю­ван­ня сер­це­во-су­дин­ної сис­те­ми, пе­чін­ки, ни­рок, ал­ко­го­лізм, нар­ко­ма­нія, ту­бер­кульоз, ге­па­ти­ти,ВІЛ- ін­фекція та ін. Кан­ди­дат в до­но­ри під час ме­дич­но­го об­сте­жен­ня пе­ред зда­ван­ням кро­ві зо­бов’яза­ний по­ві­до­ми­ти лі­ка­рю ві­до­мі йому да­ні про на­яв­ні або пе­ре­не­се­ні зах­во­рю­ван­ня, про вжи­ван­ня ним нар­ко­тич­них ре­чо­вин та ін­ші фор­ми ри­зи­ко­ва­ної по­ве­дін­ки.

Біль­шість лю­дей мо­жуть зда­ва­ти кров, як­що во­ни:

  • почуваються добре та мають бажання допомогти іншим;
  • не мають протипоказань до донорства;
  • віком від 18 років; вагою від 50 кг та зростом від 150 см;
  • мають паспорт громадянина України.

Не ре­ко­мен­ду­ють з’яв­ля­ти­ся на зда­чу кро­ві:

  • після роботи в нічну зміну, безсонної ночі;
  • після прийому алкоголю протягом 48 годин до моменту здачі крові;
  • жінкам в період вагітності та годування груддю;
  • в період місячних та найближчі 5 днів після їх закінчення;
  • при наявності нежиті, підвищеної температури, ангіни.

Читайте також: "У Кам'янці-Подільському відбулись змагання з тенісу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Голос міста
Звідки ви читаєте нас?
проголосувало 449 відвідувачів
з Кам'янця-Подільського
63,3%
з Кам'янець-Подільського району
18,0%
з Хмельницької області
4,2%
з інших областей України
4,0%
з-за кордону
10,5%
#війна #поранені #кров #документи #донори
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...