• Головна
  • У Кам’янці-Подільському нацгвардієць врятував дівчину
14:52, 24 червня 2021 р.
Надійне джерело

У Кам’янці-Подільському нацгвардієць врятував дівчину

Фото: Військова частина 3053 Національної гвардії України

Фото: Військова частина 3053 Національної гвардії України

Сьогод­ні вран­ці, 24 чер­вня, у при­мі­щен­ні Кам’янець­-По­діль­ської місь­кої ра­ди у од­ні­єї з від­ві­ду­ва­чок став­ся епі­леп­тичний на­пад.

Зав­дя­ки швид­кій ре­ак­ції нац­гвар­дій­ця вда­ло­ся уник­ну­ти не­пе­ред­ба­чу­ва­них нас­лідків, повідомляє пресслужба військової частини 3053 Національної гвардії України.

Так, нац­гвар­ді­єць пат­руль­ної ро­ти вій­сько­вої час­ти­ни 3053 (міс­то Кам’янець­-По­діль­ський) пра­пор­щик Во­ло­ди­мир По­лянсь­кий не ва­га­ючись ки­нув­ся до дів­чи­ни, аби на­да­ти до­по­мо­гу до при­їз­ду швид­кої.

Мо­ло­да дів­чи­на, на виг­ляд ро­ків 23-х, звер­ну­ла­ся до ме­не, пос­каржив­шись, що по­га­но по­чу­ва­єть­ся, - роз­по­ві­дає прапор­щик По­лянсь­кий. - Я до­по­міг їй при­сіс­ти в ті­ні на лав­ку та пе­ре­бу­вав не­по­да­лік, спос­те­рі­га­ючи за її ста­ном. Раптом дів­чи­на по­ча­ла втра­ча­ти сві­до­мість. Спо­чат­ку я по­ду­мав, що це мо­же бу­ти сер­це­вим на­па­дом. Од­нак, че­рез кіль­ка се­кунд у неї по­ча­ли­ся яв­ні епі­леп­тичні су­до­ми та реш­та оз­нак, що вка­зу­ва­ли на епі­леп­тичний на­пад. Я маю досвід на­дан­ня до­по­мо­ги при та­ких на­па­дах, то­му од­ра­зу зо­рі­єн­ту­вав­ся, що не­об­хідно ро­би­ти, аби дів­чи­на не за­ги­нула. Роз­по­чав на­дан­ня пер­шої не­від­клад­ної до­по­мо­ги: пок­лав по­тер­пі­лу на бік, під­клав під її го­ло­ву м’які ре­чі, щоб за­по­біг­ти трав­му­ван­ню го­ло­ви та за­без­пе­чив дос­туп по­віт­ря в ди­халь­ні шля­хи. Три­ма­ючи дру­гою ру­кою те­ле­фон, викли­кав бри­га­ду "швид­кої до­по­мо­ги".

Рід­ні та близь­кі вря­то­ва­ної дів­чи­ни, а та­кож гро­мадсь­кість міс­та вис­ло­ви­ли щи­ру по­дя­ку вій­сько­вос­лужбов­цю.

Читайте також: "У Кам'янці-Подільському відбувся чемпіонат міста з тхеквондо ІТФ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#від­ві­ду­ва­чка #епі­леп­тичний на­пад #нац­гвар­дієць #перша допомога
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...