• Головна
  • Ведмедя Вову із Кам'янеччини передали до притулку "Домажир"
20:44, 24 березня
Надійне джерело

Ведмедя Вову із Кам'янеччини передали до притулку "Домажир"

Ведмідь Вова. Фото: Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області

Ведмідь Вова. Фото: Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області

23 бе­рез­ня, вед­ме­дя Во­ву, який май­же 20 ро­ків ут­ри­му­вав­ся при рес­то­ра­ні "Смач­на Ко­ли­ба" в с. Гав­ри­лів­ці Кам’янець­-По­діль­сько­го району, пе­ре­да­ли до вед­ме­жо­го при­тул­ку "До­ма­жир".

Влас­ник тва­ри­ни пі­шов на зус­тріч гро­мадсь­кос­ті і по­го­див­ся від­да­ти Во­ву до вед­ме­жо­го при­тул­ку "До­ма­жир", де кли­шо­но­го­му за­без­пе­чать на­леж­ні умо­ви ут­ри­ман­ня. Про це по­ві­до­ми­ла Дер­жавна еко­ло­гіч­на ін­спек­ція у Хмель­ницькій об­ласті на сво­їй сто­рін­ці у Фей­сбук.

Вар­то заз­на­чи­ти, що нап­ри­кін­ці 2021 ро­ку Ін­спек­ці­єю з ме­тою роз­гля­ду звер­нень гро­ма­дян, бу­ла про­ве­де­на по­зап­ла­но­ва пе­ре­вір­ка умов ут­ри­ман­ня вед­ме­дя бу­ро­го на те­ри­то­рії рес­то­ра­ну "Смач­на ко­ли­ба". Пе­ре­вір­кою бу­ло вста­нов­ле­но, що вед­мідь ут­ри­му­єть­ся в ма­лень­кій кліт­ці, пло­ща якої не від­по­ві­дає ви­мо­гам "По­ряд­ку ут­ри­ман­ня та роз­ве­ден­ня ди­ких тва­рин в не­во­лі".

Вва­жа­ючи на про­дов­ження ут­ри­ман­ня вед­ме­дя бу­ро­го в ма­лень­кій кліт­ці при рес­то­ра­ні "Смач­на Ко­ли­ба" з по­ру­шен­ням умов ут­ри­ман­ня, зав­дя­ки спіль­ним зу­сил­лям ор­га­нів дер­жавної вла­ди до гро­мадсь­кос­ті та за зго­дою влас­ни­ка, вед­ме­дя Во­ву все ж та­ки пе­ре­да­но на ре­абі­лі­та­цію. Від­те­пер він пе­ре­бу­ва­ти­ме під пиль­ним наг­ля­дом спе­ці­аліс­тів, які за­без­пе­чать адап­та­ці­єю тва­ри­ни на но­во­му міс­ці.

Читайте також: "У кам’янчанина виявили нелегальну зброю та боєприпаси".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Голос міста
Де ви зараз?
проголосувало 258 відвідувачів
Залишаюсь вдома (в рідному місті/селі).
52,3%
Виїхав/ла за межі міста/області.
7,8%
Виїхав/ла за межі України.
39,9%
#вед­ме­жоий при­тул­ок #ведмідь #утримання #зоозахисники
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...