Перевезення небезпечних матеріалів (наприклад, легкозаймистих) на автомобільному транспорті регулюється відповідними правилами. Не кожен може перевозити небезпечні матеріали без відповідного дозволу, оскільки вони становлять велику небезпеку. Тому перевезення небезпечних вантажів регулюється АДР для водія.

Конвенція ADR

ADR - це міжнародна конвенція, яка була підписана в 1954 році в Женеві. Ця конвенція детально визначає правила перевезення небезпечних матеріалів із зазначенням умов, за яких вона повинна здійснюватися. Положення сфери застосування ADR використовуються у внутрішніх або міжнародних перевезеннях, коли перевезення стосуються товарів, класифікованих як небезпечні.

Зобов'язання учасників перевезення небезпечних вантажів

Міжнародна конвенція ADR чітко визначає зобов'язання, покладені на основних учасників перевезення матеріалів, класифікованих як небезпечні. Дуже важливо вжити запобіжних заходів та передбачити можливі наслідки загрози.

Відправник небезпечних вантажів зобов'язаний:

 • переконатися у правильності класифікації небезпечних вантажів,
 • переконатися, що матеріали схвалені для транспортування відповідно до ADR,
 • використовувати лише таку упаковку, яка адекватно захищає товари, що перевозяться,
 • забезпечити належне маркування транспортних засобів та контейнерів,
 • дотримуватися норм, що стосуються навантаження, вивантаження та обробки вантажів.

Найважливіші зобов'язання перевізника включають:

 • переконатися, що товари, класифіковані як небезпечні, допускаються до транспортування,
 • переконатися, що всі необхідні дані (визначені ADR) були передані відправником перед транспортуванням,
 • перевірити, чи не має завантажений товар дефектів, відсутність недоліків в обладнанні,
 • перевірити правильність маркування автомобіля та спеціальних попереджувальних наклейок.

Зобов'язання одержувачів доставлених небезпечних матеріалів включають:

 • швидкий збір небезпечних вантажів,
 • чищення транспортних засобів та контейнерів (лише у випадках, коли передбачено конвенцією ADR),
 • переконатися, що розвантажені та очищені контейнери не мають маркування.

Усі сторони, що беруть участь в операціях перевезення (транспортування або зберігання небезпечних вантажів) повинні найняти радника ADR. Щоб мати змогу брати участь у перевезенні небезпечних матеріалів, необхідно мати спеціальну кваліфікацію. Навчання ADR організовуються для водіїв або інших людей, які беруть участь у автомобільному транспорті.