Правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку – запорука успішної роботи любої компанії чи підприємства. Не кожна невелика компанія має можливість утримувати штат бухгалтерів, праця грамотного бухгалтера вартує надто дорого, а утримувати некваліфікованих обліковців немає жодного сенсу. Вихід з ситуації є – можна звернутися за допомогою до компанії, що надає послуги з аутсорсингу.

Законодавство в сфері економіки, фінансів чи податкової політики зазнає постійних змін чи «удосконалень», прослідкувати за якими пересічний бухгалтерський працівник не завжди має можливість. Проте незнання закону не звільняє від відповідальності, до речі доволі суворої, якщо порушити вимоги, наприклад, податкового законодавства.

Крім того, ґрунтуючись на даних первинного чи синтетичного бухгалтерського обліку керівник фірми має можливість будувати стратегію розвитку компанії, покращувати результативність певних бізнес-процесів на підприємстві.

Саме тому, послуги компанії з аутсорсингу все більш затребувані, оскільки вони мають можливість постійно вдосконалюватися відповідно до розвитку прогресивних технологій і програмних продуктів

Які переваги послуг з аутосорсингу:

  • Суттєве зменшення витрат підприємства на утримання штату бухгалтерів, оскільки використання послуг нештатного стороннього бухгалтера для ведення бухгалтерського обліку, як правило, є дешевшим від суми заробітної плати і податків, що нараховуються на заробітну плату штатного працівника компанії
  • Сума коштів, сплачених за надання послуг з стороннього бухгалтерського обслуговування (бухгалтерського аутосорсингу) повністю включається до прямих витрат компанії, що відповідно зменшує суму до оподаткування податком на прибуток. Крім того, вказані кошти не обкладаються іншими податками, наприклад податком на доходи фізичних осіб чи єдиним соціальним внеском, розмір якого в даний час становить 22 відсотки від фонду оплати праці.
  • Обираючи послуги з бухгалтерського аутосорсингу підприємство чи компанія мають можливість знизити непрямі витрати на поточне утримання, а саме зникає необхідність утримання додаткового приміщення для штату бухгалтерських працівників, відповідно зменшуються витрати на оренду, освітлення чи опалення (в зимовий період, який, як відомо, триває півроку). Таке приміщення не потрібно умебльовувати, облаштовувати новою оргтехнікою та відповідними програмними продуктами, відтак не потрібно буде оплачувати інтернет-послуги та послуги телефонного зв’язку.
  • Для підтримання належної кваліфікації бухгалтерські працівники повинні періодично відвідувати курси підвищення кваліфікації, різноманітні тренінги чи семінари. Вказані заходи далеко не безкоштовні, але використовуючи послуги найманих бухгалтерських працівників компанія чи мале підприємство отримують можливість не проводити зазначених вище витрат, заощаджуючи кошти.

Працівники компанії з ауторсорсингу мають відповідну кваліфікацію та досвід, що дозволяє їм якісно виконувати професійні обов’язки, правильно та вчасно подавати фінансову чи податкову звітність, а підприємство чи установа уникає випадків накладення штрафних санкцій чи невмотивованої сплати пені або неустойки.

Працівники аутосорсингової компанії, перебуваючи на постійному віддаленому доступі, мають можливість забезпечити відповідний рівень бухгалтерського та податкового обліку завдяки великому практичному досвіду роботи і відповідній освіті.

Які вимоги до надання послуг з аутосорсингу

Послуги з аутосорсингу можуть бути як разові (наприклад, відновлення бухгалтерського обліку за певний період, нарахування заробітної плати працівникам компанії за час відсутності штатного працівника бухгалтерії та ін.) так і впродовж тривалого періоду часу.

Укладаючи довгостроковий договір з аутосорсинговою компанією, необхідно враховувати, що її працівники повинні забезпечити:

  • Ведення оперативного бухгалтерського обліку, повноту складання відповідних звітів та розрахунків, своєчасність їх подачі до фіскальних чи контролюючих органів
  • Аналіз доходів та витрат підприємства на предмет недопущення непродуктивних чи нецільових видатків або зменшення доходів, оптимізацію податкового навантаження
  • Аудит ефективності та результативності роботи кожного з сегментів бізнес-процесів компанії з метою скорочення або мінімізації ризиків, дотримуючись при цьому вимог конфіденційності та збереження комерційних таємниць.