Частиною 3 статті 140 Конституції України встановлено, що "місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи".

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачені наступні форми безпосереднього самоврядування: місцевий референдум, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори громадян. Згідно із цим Законом, порядок підготовки і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади, порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади, порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади. Тобто, статут територіальної громади є важливим нормативним джерелом регулювання загальних зборів та місцевих ініціатив, а для громадських слухань він є єдиним джерелом.

Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад регламентується Положенням про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1150 (із змінами) (далі – Положення). Відповідно до пункту 1-1 Положення прийняття і видача документів щодо державної реєстрації статутів здійснюється через центри надання адміністративних послуг.

Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:

  • статут територіальної громади села, селища, міста у двох примірниках; - рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту;
  • протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.

Заяви про реєстрацію статуту розглядається в місячний термін. Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту. Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що його зареєстрував.

Довідкова інформація та зразки документів щодо державної реєстрації статутів територіальних громад розміщена на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Для отримання консультації можна звернутись безпосередньо до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91, 1-й поверх, кабінет 27/2, тел.: 65-87-01, 70-42-95). В.о. начальника відділу В.А. Лемішевський.

Бобрик Тетяна