• Головна
  • На Хмельниччині працівники військкоматів перевірятимуть документи цивільних
12:30, 13 лютого

На Хмельниччині працівники військкоматів перевірятимуть документи цивільних

Фото: мережа Інтернет

Фото: мережа Інтернет

Вій­сько­вос­лужбов­ці те­ри­то­рі­аль­них цен­трів ком­плек­ту­ван­ня та со­ці­аль­ної під­трим­ки Хмель­ницької об­ласті ма­ють пра­во пе­ре­ві­ря­ти до­ку­мен­ти ци­віль­них осіб.

Про це свід­чить ви­тяг із на­ка­зу ко­мен­да­ту­ри Хмель­ницької об­ласної вій­сько­вої ад­мі­ніс­тра­ції "Про приз­на­чен­ня упов­но­ва­же­них осіб на пе­ре­вір­ку до­ку­мен­тів в осіб, ог­ля­ду ре­чей, тран­спортних за­со­бів, ба­га­жу та ван­та­жів, служ­бо­вих при­мі­щень і жит­ла гро­ма­дян під час за­без­пе­чен­ня за­хо­дів пра­во­во­го ре­жи­му во­єн­но­го ста­ну". Його опуб­лі­ку­ва­ла прес­служ­ба Хмель­ницький об­ласний ТЦК та СП 3 лю­то­го 2023 ро­ку.

У до­ку­мен­ті йдеть­ся:

На­да­ти пра­во упов­но­ва­же­ним осо­бам Хмель­ницько­го об­ласно­го, об’єд­на­но­го місь­ко­го, район­них те­ри­то­рі­аль­них цен­трів ком­плек­ту­ван­ня та со­ці­аль­ної під­трим­ки та їх під­по­ряд­ко­ва­них від­ді­лів здій­сню­ва­ти пе­ре­вір­ку до­ку­мен­тів в осіб під час за­без­пе­чен­ня за­хо­дів пра­во­во­го ре­жи­му во­єн­но­го ста­ну у су­во­рій від­по­від­ності до ви­мог чин­но­го за­ко­но­давс­тва та пун­ктів 7 та 8 пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 29.12.2021 № 1456.

На Хмельниччині працівники військкоматів перевірятимуть документи цивільних, фото-1

Та­кі за­хо­ди впро­вад­жу­ють­ся з ме­тою під­три­ман­ня пра­во­по­ряд­ку на те­ри­то­рії Хмель­ницької об­ласті на пе­рі­од дії во­єн­но­го ста­ну.

Читайте також: "Учитель року - 2023: відзначено кращих освітян Кам'янеччини".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#вій­сько­вос­лужбов­ці #пра­во #пе­ре­ві­рка #до­ку­мен­ти #ци­віль­ні особи #во­єн­ний ста­н #війна
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...