Наразі, поширеним явищем стало, коли чоловік та жінка вирішують жити разом без реєстрації шлюбу, однак вони не замислюються як це у майбутньому може вплинути на їх права та обов'язки.

Отже, давайте трішки розберемося. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Таким чином, якщо жінка та чоловік проживають разом без реєстрації шлюбу, вони не є подружжям, але є сім'єю, що може спільно проживати та вести спільне господарство. Необхідно звернути увагу, у разі якщо чоловік або жінка вже перебувають у зареєстрованому шлюбі з іншою особою, то фактичні шлюбні відносини не можуть мати місце.

Цивільний шлюб чоловіка та жінки відрізняється від їх зареєстрованого шлюбу, оскільки цивільний шлюб не встановлює прав та обов'язків для чоловіка та жінки, які може мати подружжя. Наприклад, за цивільним шлюбом у чоловіка або жінки не виникає право на відшкодування у зв'язку із втратою годувальника, сторони не можуть укласти шлюбний контракт, не виникає необхідність отримувати згоду іншого подружжя при відчуженні нерухомого майна. Натомість, перебування у фактичних шлюбних відносинах може у майбутньому породжувати певні права та обов'язки для сторін.

Якщо народжується дитина у незареєстрованому шлюбі, що ж тоді?

Батьківство встановлюється двома шляхами:

  • за заявою матері та батька дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану, що може бути подана як до, так і після народження дитини;
  • за рішенням суду, якщо відсутня спільна заява матері та батька дитини.

Такий позов про визнання батьківства може бути пред'явлений матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття. Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою, яка вважає себе батьком дитини. У такому разі, чоловік, зареєстрований як батько дитини, зобов'язується утримувати дитину, однак на батька дитини, який не визнав за собою батьківство, не покладається обов'язок з утримання дитини, однак матір дитини може звернутись у судовому порядку із позовом про встановлення батьківства та вимогою про стягнення аліментів.

Що з майном?

Згідно зі статтею 74 СК України якщо жінка та чоловік проживають однією сімєю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено нотаріально посвідченим письмовим договором між ними. Якщо з приводу майна виникає конфлікт, то чоловік та жінка мають звернутись до суду із позовом про встановлення факту спільного сумісного проживання (встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу) та визнання майна спільною сумісною власністю і його поділ. У суді необхідно буде довести факт придбання майна за спільні кошти саме за час спільного проживання. Окрім того, на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 Сімейного кодексу України.

А що зі спадкуванням?

Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них права на спадкування за законом у першу чергу на підставі статті 1261 ЦК. Чоловік або дружина, які проживають у фактичних шлюбних відносинах, мають право на спадкування за заповітом або можуть бути спадкоємцями за законом четвертої черги, якщо буде встановлено, що особа проживала зі спадкодавцем не менше пяти років як одна сімя. Даний факт фактичного проживання може бути встановлений в судовому порядку на підставі доказів, що свідчать про проживання однією сімєю.

Крім того, законодавством передбачено зміну черговості одержання права на спадкування. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 1259 ЦК України фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може, за рішенням суду, одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Таким чином, перш ніж починати проживати разом, вести спільне господарство без реєстрації шлюбу, подумайте, а чи готові ви до таких наслідків?

Бобрик Тетяна