На сьогодні досить важливим питанням залишається оформлення спадку. Часто громадяни не до кінця знають усі юридичні аспекти цього процесу. Одним з пріоритетних завдань для управління юстиції є саме правова допомога у вирішенні такого роду питань.

Отож, давайте більш детально розглянемо основні аспекти порядку спадкування. За визначенням Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Щодо права на спадкування, то воно настає в день відкриття спадщини. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. З цього дня обчислюються строки для прийняття або відмови від спадщини.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, то ним вважається місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна. Місце відкриття спадщини має істотне правове значення, оскільки від цього залежить, куди слід спадкоємцям звертатися для подачі заяви про прийняття або про відмову від прийняття спадщини.

Для прийняття спадщини законодавством встановлено строк у 6 (шість) місяців, який починається з часу відкриття спадщини. У цей же строк можлива подача заяви про відмову від прийняття спадщини. Якщо цей строк буде пропущено, то продовжити його можливо лише в судовому порядку при наявності поважних причин.

Порядок прийняття та відмови від спадщини для усіх спадкоємців (чи то за заповітом, чи то за законом) законодавством встановлено однаковий. Головне пам’ятати, що звернення спадкоємця до державного або приватного нотаріуса має відбуватися до спливу 6-ти місяців з дня смерті спадкодавця.

Процедура прийняття чи відмови від спадщини передбачає особисте подання спадкоємцем за заповітом або за законом відповідної заяви нотаріусу за місцем відкриття спадщини. В разі, якщо спадкоємець не в змозі особисто з’явитись до нотаріуса за місцем відкриття спадщини для подачі такої заяви, вона має бути направлена нотаріусу поштою, але при цьому підпис заявника на такій заяві повинен бути засвідчений нотаріально. Не допускається подання заяви про прийняття спадщини, про відмову від неї або заяви про їх відкликання, складені від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей. За зверненням спадкоємців відповідним нотаріусом буде заведена спадкова справа і після спливу 6-ти місяців спадкоємці, які прийняли спадщину, у будь-який час можуть звертатися до того ж нотаріуса за одержанням свідоцтва про право на спадщину. Видача свідоцтва про право на спадщину ніяким строком не обмежена. Слід наголосити, що після померлої особи може бути заведена лише одна спадкова справа, в межах якої будуть видаватися свідоцтва про право на спадщину. Спадкова справа реєструється у єдиній електронній базі даних Спадкового реєстру. Як правило, спадкова справа заводиться нотаріусом по першому зверненню одного із спадкоємців. Інші спадкоємці не матимуть вибору йти до будь-якого нотаріуса, а повинні звертатися саме до того нотаріуса, який вже завів спадкову справу. Додержання принципу "єдиної спадкової справи" дає можливість нотаріусу вірно визначити коло спадкоємців, склад спадкового майна, підстави для видачі або відмови у видачі свідоцтва про право на спадщину і спрямовано перш за все на захист прав та інтересів усіх спадкоємців.

Окремої уваги заслуговує питання спадкування майна особи, яка проживала та померла на тимчасово окупованій території України (АР Крим) або в зоні проведення АТО (територія, непідконтрольна Україні). У цьому разі спадкоємці можуть звертатися до будь-якого нотаріуса на території України для подачі заяви про прийняття спадщини та заведення спадкової справи. Видача свідоцтва про право на спадщину буде здійснюватися тим нотаріусом, який завів спадкову справу, за умови подання усіх необхідних документів. Враховуючи, що обставини спадкування у кожному конкретному випадку є різними, спадкоємцям слід вчасно звертатися до нотаріусів для одержання повної та всебічної консультації, а також переліку документів, необхідного для заведення спадкової справи та отримання свідоцтва про право на спадщину.

Бобрик Тетяна