Відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" роботодавець, як страхувальник зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення.

Тимчасова непрацездатність у зв’язку із вагітністю та пологами працівниці засвідчується листком непрацездатності встановленої форми, який видається лікувальним закладом, у якому зазначається лише період непрацездатності впродовж якого працівник потребує  увільнення від роботи, воднораз  на 126 календарних днів, а не період відпустки по вагітності та пологам.

Відповідно до вимог статей 2, 17 Закону України "Про відпустки" на підставі медичного висновку жінкам за місцем роботи надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів - 70 календарних днів та після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Відпустка по вагітності та пологам надається за волевиявленням жінки, в межах періоду визначеного у листку непрацездатності. Відповідно до умов частини першої статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами втрата заробітної плати (доходу) застрахованій особі компенсується у формі матеріального забезпечення - допомоги по вагітності та пологах. Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологам  приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, з врахуванням визначеної у наказі роботодавця тривалості періоду відпустки по вагітності та пологам, на підставі листка непрацездатності.

Чинним законодавством не передбачено право одночасного отримання працівником виплат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням та заробітної плати за виконану роботу. Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі за фактичний період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином, якщо працівниця продовжить виконувати роботу за займаною посадою допомога по вагітності та пологам буде надана за час фактичного перебування у відпустці по вагітності та пологам, в межах періоду вказаного у листку непрацездатності, без врахування днів, за які їй нарахована заробітна плата за виконану роботу. Вказані умови забезпечуються поданням працівницею заяви, листка непрацездатності та наказом роботодавця про надання відпустки по вагітності та пологам.

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати здійснення достовірного обліку виконуваної працівником роботи. Фактичний період перебування працівниці у відпустці по вагітності та пологам має відображатись в обліку відпрацьованого робочого часу.

Управління держпраці у Хмельницькій області.