Як не дивно, хоч і не значним масивом нормативно-правових актів, але це питання все ж регулюється законодавством України.

Підстави, порядок та умови переривання небажаної вагітності залежать від терміну вагітності, на якому жінка бажає провести аборт:

  • до 12 тижнів вагітності;
  • від 12 тижнів до 22 тижнів вагітності.

До 12 тижнів вагітності достатньо бажання жінки. В цьому випадку операція (процедура) штучного переривання небажаної вагітності проводиться за місцем звернення вагітної жінки в акредитованих закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів із застосуванням безпечних методик. Процедуру мають право проводити лікарі-акушери-гінекологи, які мають відповідну підготовку та досвід.

Для проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів вагітності необхідна наявність підстав, передбачених законодавством:

  • медичні показання, затверджені Переліком підстав, за наявності яких можливе штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, затверджений постановою КМУ від 15 лютого 2006 р. №144 (далі – Перелік);
  • медичні показання, що не передбачені Переліком, але за наявності яких продовження вагітності та пологи становлять загрозу для здоров’я або життя жінки (рішення приймається консиліумом лікарів);
  • за наявності підстав немедичного характеру (за наявності соціальних показань, визнаних поважними для вагітної жінки);
  • становивши наявність показань до переривання вагітності у вищезазначених випадках, вагітній жінці видається направлення до комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з метою визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності. Комісією, після вивчення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, видається направлення (ф. 002-1/о "Направлення на госпіталізацію вагітної жінки для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів") із зазначенням закладу охорони здоров’я, до якого направляється на госпіталізацію вагітна жінка.

Операція (процедура) штучного переривання вагітності строком від 12 до 22 тижнів здійснюється лікарями-акушерами-гінекологами із застосуванням безпечних методик в акредитованих закладах охорони здоров’я ІІІ рівня (обласних лікарнях).

Якщо підставою для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності стало встановлення вроджених вад розвитку плода, несумісних із життям – після операції (процедури) обов’язково проводиться розтин плода. Результати патолого-анатомічного висновку заносяться у виписний епікриз. Жінка, якій було проведено операцію (процедуру) штучного переривання вагітності у зв’язку з вродженими вадами плода, направляється для подальшого обстеження до медико-генетичної консультації.

Перед проведенням операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності медичний персонал обов’язково повинен отримати від вагітної жінки підписану інформовану добровільну згоду (за формою, затвердженою наказом МОЗ від 24 травня 2013 року №423).

Проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності у вагітної жінки віком до 14 років або у недієздатної особи здійснюється за заявою її законних представників. Штучне переривання вагітності у вагітної жінки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою.

Після проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності жінкам, які працюють, видається листок непрацездатності.

Штучне переривання небажаної вагітності, термін якої становить понад 22 тижні, законодавством не передбачене.