Попереджаємо наперед: текст дуже складний для сприйняття, але ну дуже корисний для бізнесу.

Детальне вивчення основних положень цивільного законодавства (ст. 633 Цивільного кодексу України) у сфері публічного договору дозволяє виділити таку особливість останнього як те, що умови такого договору повинні бути абсолютно однаковими для всіх осіб, виняток становлять лише пільгові покупці чи споживачі, причому такі пільги повинні бути передбачені в законодавстві; за загальним правилом забороняється надання переваги будь-якій особі під час укладення чи реалізації публічного договору, винятки становлять випадки, прямо передбачені чинним законодавством.

Як відмовитися від підозрілої страви у ресторані?

Справа в тому, що в окремих випадках на практиці такі ознаки не втілюються, наприклад, коли суб’єкт підприємництва встановлює додаткові правила представлення ним окремих послуг, без одержання яких споживання останніх стає неможливим. Такі ситуації найчастіше мають місце під час задоволення громадянами своїх первинних і другорядних фізіологічних потреб через належність до групи людей. Для задоволення потреб у відпочинку та спілкуванні громадянам необхідно щонайменше відвідувати культурно-масові заходи, які проводяться в громадських місцях.

?? Чи мають право заклади харчування встановлювати розмір мінімального замовлення?

З моменту повідомлення суб’єктом про провадження ним підприємницької діяльності в зазначеній сфері він бере на себе обов’язок надати продукцію та відповідні послуги за встановленими однаковими умовами для всіх без винятку споживачів. Чинне законодавство, що регулює сферу ресторанного господарства та переважно складається з цивільних і господарсько-правових норм, не встановлює спеціальних вимог до таких умов, їх не визначено й у спеціальному нормативно-правовому акті.

☝? Тому можемо зробити висновок, що важливо, щоб вони:

  • по-перше, не суперечили чинному законодавству, в т. ч. актам цивільного законодавства;
  • по-друге, були однаковими для всіх потенційних і реальних покупців товарів і споживачів послуг, окрім пільгового контингенту.

Торгівля алкоголем через інтернет-магазин: чи можливий такий вид діяльності?

Одночасно деякі заклади оприлюднюють подібні правила безпосередньо в закладі або на офіційній сторінці в мережі Інтернет, тоді як інші застосовують їх "на власний розсуд".

Фейс-контроль, наприклад, встановлюється саме з метою забезпечення безпеки відвідувачів такого закладу і не передбачає вчинення дій дискримінаційного характеру, а тому не суперечить приписам чинного законодавства. Більш того, в легалізованій дефініції поняття "дискримінація" акцентовано увагу на тому, що дискримінацією (незалежно від її форми – прямої або непрямої) не вважаються обмеження, які встановлюються з правомірною, обґрунтованою метою. У такому разі забезпечення публічної безпеки та порядку в закладі, безумовно, є необхідною потребою, умовою забезпечення якісного й ефективного функціонування закладу, його розвитку, тобто фактично розвитку власної комерційної господарської діяльності.

?? Чи є дискримінацією та порушенням прав цькування людини за її вагу?

І нарешті, власне встановлення вимог щодо форми одягу під відвідування закладу громадського харчування теж не можна вважати дискримінацією. Останні спрямовані на підтримку іміджу самого закладу та тяжіють до морально-етичних норм і правил. Правила моралі є усталеними та загальноприйнятими в суспільстві, проте через специфічне забарвлення законодавчо не закріплені, адже "не всяку мораль можна помістити в право". Слід наголосити на тому, що обмеження, які встановлює заклад для своїх відвідувачів, мають бути встановлені саме для всіх відвідувачів та не можуть застосовуватися вибірково. І саме у такому випадку це не буде вважатися дискримінацією.