Сьогодні мікрокредити - поширене явище. Це невеликі позики на короткий термін, так звані позики до зарплати, які видають фінансові компанії.

Повідомляє прес служба "Адвокат права".

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, НЕ МОЖЕ перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ У БІК ПОГІРШЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА.

ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФУ ТА ПЕНІ ЗА ОДНЕ Й ТЕ САМЕ ПОРУШЕННЯ споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит ЗАБОРОНЕНО.

Тож мікропозики, які бралися під 0%, а поверталися 1500%, повинні відійти у минуле. 

Йдеться, зокрема, про тих, хто укладає кредитний договір на строк до 1 місяця, а загальний розмір кредиту не перевищує однієї мінімальної заробітної плати.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ обмежувати споживача в часі для ознайомлення з інформацією, зазначеною у паспорті споживчого кредиту.

Окрім того, усі кредитодавці повинні передати інформацію про споживчий кредит в Бюро кредитних історій упродовж двох днів.

Особа, яка набула право вимоги за договором про споживчий кредит, зобов’язана протягом п’яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги укласти договір для надання та отримання інформації, що складає кредитну історію, з бюро кредитних історій, до яких передавалася інформація за таким договором про споживчий кредит.