Почнемо з важливого: додаткові витрати на дитину не є аліментами.

Крім звичайних аліментів, законодавство України покладає обов’язок на батьків нести додаткові витрати на дитину (стаття 185 СК України). Повідомляє прес служба "Адвокат права".

Це витрати, викликані особливими обставинами, наприклад, розвитком здібностей дитини; хворобою, каліцтвом та інші. Цей ПЕРЕЛІК НЕ Є ВИЧЕРПНИМ і встановлюється індивідуально у кожному конкретному випадку. Сюди входять усі потреби дитини, які не покриваються аліментами на її утримання. 

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення: разово; періодично; постійно.

Розмір додаткових витрат на дитину повинен визначатись у твердій грошовій сумі, залежно від передбачуваних або фактично понесених витрат на дитину. Враховується матеріальне та сімейне становище батьків та інші інтереси й обставини, що мають істотне значення. Якщо матеріальне становище батьків не дозволяє забезпечити повну оплату додаткових витрат, вони можуть бути компенсовані частково.

Форми участі батьків у додаткових витратах на дитину:

  • укладення угоди батьків про оплату додаткових витрат на дитину (якщо розмір додаткових витрат на дитину перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (більше ніж 340 грн.). Угода укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується;
  • у разі спору між батьками розмір участі одного з батьків у додаткових витратах визначається за рішенням суду.

Позивачу слід обов’язково надати докази, на яких ґрунтуються його позовні вимоги:

  • документи, які свідчать про витрати на придбання спеціальних інструментів, призначених для розвитку здібностей дитини (наприклад, музичного інструменту або спортивного спорядження);
  • витрати на навчання дитини у платному навчальному закладі, на заняття у музичних, мистецьких або спортивних закладах, на додаткові заняття;
  • висновки МСЕК, довідки медичних закладів та інші документи, що підтверджують відповідний стан здоров’я дитини (хвороба, каліцтво), і свідчать про необхідність додаткових витрат на лікування (на придбання ліків, спеціальний медичний догляд, санаторно-курортне лікування).

Розмір додаткових витрат на дитину повинен обґрунтовуватись відповідними документами.

Важливо! Позивачі у справах про оплату додаткових витрат на дитину звільняються від сплати судового збору в усіх інстанціях.