Міністерство фінансів оновило процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження фінансових операцій клієнта.

Сьогодні, 11 травня 2021 року, набрав чинності Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів від 05.04.2021 року №196. Повідомляє прес служба "Адвокат права".

Держфінмоніторинг надсилає суб’єкту запит у разі, якщо об’єктом фінансового моніторингу є:

  • фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • фінансова операція або інформація про клієнта, пов’язана із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
  • інформація про дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів із метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, у тому числі зазначена у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

Суб’єкт має повідомити Держфінмоніторинг про здійснені фінансові операції, про які раніше не повідомляв протягом 5 робочих днів із дати отримання запиту, а про відстеження фінансових операцій - не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції.