Призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня–червня та протягом жовтня–грудня 2021 року.

Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року. Повідомляє прес служба "Адвокат права".

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно.

Частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись. Зараз проведення призову на строкову військову службу забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%.

НЕ ПІДЛЯГАТИМУТЬ ПРИЗОВУ, громадянам призовного віку, які навчаються:

  • у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;
  • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
  • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;
  • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
  • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Призвані до Збройних сил України та інших військових формувань строковики НЕ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил.

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС

Цьогоріч звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні.

У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).