Сьогодні поговоримо про COVID-19 як нещасний випадок на виробництві.

Нещасний випадок – обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"). Повідомляє пресслужба "Адвокат права".

За загальним правилом потерпілий у подальшому має право отримати від роботодавця та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідні виплати.

Коронавірусна хвороба прирівнюється до нещасного випадку на виробництві і внесена до переліку професійних захворювань, що визначено відповідними нормативними документами. Критерії встановлення інвалідності в Україні регламентує постанова Кабінету Міністрів №1317 від 3 грудня 2009 року "Питання медико-соціальної експертизи" і відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України №561 від 5 вересня 2011 року "Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності".

У разі надходження експертного повідомлення про виявлення коронавірусної хвороби у медичного працівника проводиться розслідування гострого професійного захворювання і складається акт про нещасний випадок на виробництві, який видається підприємством медпрацівнику. Один з примірників зазначеного акту направляється у територіальне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і забезпечує стовідсоткову оплату листка непрацездатності (незалежно від трудового стажу) та трудові виплати хворому.

За умови ускладненого перебігу коронавірусної хвороби, хворого (з числа медичних працівників) має бути скеровано на медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності чи відсотка втрати професійної працездатності.