Одним із законодавчо встановлених обмежень для осіб, уповноважених на виконання функцій держави (державних службовців), є обмеження щодо одержання дарунків (пожертв).

Адже отримання подарунків може бути передумовою вчинення корупційних діянь і повʼязаних з корупцією правопорушень. Повідомляє пресслужба "Адвокат права".

Стаття 1 Закону України "Про запобігання корупції" містить тлумачення терміну "подарунок".

Подарунок — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Ринкова ціна — це ціна, яка встановлюється безпосередньо на реальному ринку під впливом співвідношення попиту і пропозиції, або ціна конкретних угод, які відбулись на вільному ринку під впливом виключно ринкових факторів.

Відповідно до статті 718 Цивільного кодексу України дарунком можуть бути: рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Подарунками також вважаються різноманітні види майнових прав, ювелірні прикраси, культурні цінності, транспортні засоби, комп’ютерна та побутова техніка, меблі, зброя, талони на паливо, туристичні путівки, квитки на розважальні заходи, на проїзд у літаку тощо.

Статті 23-24 Закону №1700 регламентують обмеження щодо отримання подарунків державними службовцями. Зокрема, забороняється:

  • безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  • безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб, якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;
  • приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Отже, сукупна вартість подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом 2020 року, не повинна перевищувати 4204 гривні.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, отримані від близьких осіб. Також правомірним є одержання держслужбовцем загальнодоступних знижок на товари, послуг, загальнодоступних виграшів, призів, премій, бонусів (абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закону №1700).

Якщо вартість подарунка від близької особи перевищує:

  • 5 прожиткових мінімумів (10 510 грн), то він має бути відображений у щорічній декларації;
  • 50 прожиткових мінімумів (105 100 грн), про його отримання треба вказати у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані.