Конституція України встановлює, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами.

Також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України (за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України). Повідомляє пресслужба "Адвокат права".

Для реєстрації шлюбу в Україні необхідно дотриматись всього декількох умов:

 • досягнення нареченими шлюбного віку (повноліття);
 • відсутність у них офіційних шлюбів з іншими особами;
 • відсутність перешкод для укладення шлюбу (неможливе укладення шлюбу між рідними та двоюрідними братом і сестрою, рідними тіткою/дядьком та племінником/племінницею, родичами прямої лінії споріднення, усиновлювачем та усиновленою ним дитиною).

Зокрема, для реєстрації шлюбу між українцями або з іноземцем майбутнє подружжя подає особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу ДРАЦС або онлайн через веб-портал "Звернення у сфері державної реєстрації". Якщо жінка і/або чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їхні представники. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Які документи необхідно мати з собою?

Українці на посвідчення своєї особи пред’являють паспорт або паспортний документ, а також документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (за його наявності).

Так, іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити:

 • паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника;
 • посвідку на постійне чи тимчасове проживання;
 • інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

Документами, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним, можуть бути:

 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 • рішення суду про розірвання шлюбу;
 • рішення суду про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили;
 • свідоцтво про смерть одного з подружжя;
 • висновок відділу ДРАЦС про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо.

Також документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

До документів іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складених іноземною мовою, обов’язково додається переклад тексту українською мовою, вірність якого засвідчується:

 • дипломатичним представництвом або консульською установою України;
 • посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного поживання особи без громадянства);
 • Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави;
 • нотаріусом.

Якщо до органів державної реєстрації актів цивільного стану подається переклад документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку.